Lázně Relax Jablonec nad Nsiou

Jablonec nad Nisou - Muzeum skla a bižuterie.

Vynikající pohled do slavné minulosti, jejíž odkaz je i v současném Jablonci nepřehlédnutelný, nabízí jablonecké Muzeum skla a bižuterie.

Jablonec nad Nisou - Muzeum skla a bižuterie
Muzeum skla a bižuterie Jablonec je umístěné v secesní budově ve florálním stylu (1904, arch. E. Herbig), patřící původně exportní firmě Zimmer & Schmidt. Návštěvník v něm najde expozici předlouhé historie sklářství v Jizerskohorské oblasti a mincovnictví.

Poslání muzea

Jablonecké muzeum shromažďuje sbírku hmotných dokladů vztahujících se k historii
i současnosti českého sklářství, šperkařství, výroby bižuterie, faleristiky (pozn. řády, vyznamenání), mincovnictví, české i zahraniční provenience, zejména však z území České republiky, se zvláštním zřetelem na severočeskou sklářskou a bižuterní produkční oblast, včetně hmotných dokladů dokumentujících volné i užité umění, architekturu, vývoj technologií, významné osobnosti, dílny a továrny i každodenní život jejich zaměstnanců a rodin drobných výrobců.


Sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním, prezentuje Muzeum v Jablonci zejména prostřednictvím stálých expozic
a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice
i v zahraničí a dalšími kulturně – výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost nebo pro zájmové skupiny, zejména pro děti, mládež, seniory a handicapované občany.


www.relaxace.com © 2009