Dyslexie, dysgrafie, LMD, lehká mozková dysfunkce, ADHD.


Dyslexie, hyperaktivita, poruchy učení a pozornosti.

LMD, ADD, ADHD - problém u dětí i u dospělých.


Dysgrafie, dyslexie a další poruchy učení (ve zkratkách LMD, ADD, ADHD) mají společné projevy: nepozornost, zapomínání, nadměrná aktivita - hyperaktivita, později problémy
s kázní, konflikty s učiteli, nechuť navštěvovat školu. Dítě s normálním a nezřídka nadprůměrným intelektem je klasifikováno špatnými známkami, občas propadá, někdy bývá navrhováno k přeřazení do speciální školy.


Příčiny hyperaktivity, dyslexie (LMD, ADD, ADHD) jsou mnohé: genetika, komplikace během těhotenství a porodu, onemocnění či traumatické zážitky v ranném období vývoje, nezralost nebo drobné poškození mozkových tkání, přeučené leváctví atd. Nabídka odborné pomoci při nápravě dyslexie na různé úrovni a s různou mírou úspěšnosti je pestrá.

Skutečností zůstává, že naprostá většina dětí s hyperaktivitou, dyslexií a poruchami pozornosti, jejich rodičů i učitelů roky trpí, zažívá stres, často zklamání a pocit marnosti.

 

Psychologické pracoviště Lázní Jablonec
umožňuje dětem s poruchami učení a pozornosti absolvovat docházkový i pobytový program pro nápravu dyslexie, LMD a dalších potíží. Podmínkou je doprovod dospělého
a doklad o některé z uvedených poruch. Délka programu je volitelná. Pro snazší dostupnost pobytové formy platí nabídka prvních pěti nocí včetně programu pro dítě zdarma, v rámci dotovaných pobytů. To znamená, že po tuto dobu nesou Lázně Jablonec náklady na ubytování a 60 minut programu denně.
Více informací o nabídce pro děti i o programech pro posílení nervů a zvládání stresu
u dospělých najdete na stránce: programyNapište nám:

e-mail pro odpověď:
Jméno, telefon atp. můžete uvést v textu.

www.relaxace.com © 2009